Choď na obsah Choď na menu
 


Otče náš - sv. Cyprián

16. 2. 2010

 

Otče náš

 

  

Vzývať Boha slovami, ktoré pochádzajú od neho, je modlitba, ktorá je mu príjemná a známa. Nech Otec spoznáva hlas svojho Syna, keď mu adresujeme našu žiadosť. Nech ten, ktorý prebýva v našom srdci, je rovnako naším hlasom! (...)

„Všetko, o čo prosíte Otca v mojom mene, on vám to dá.“ (Jn 16,23)

O čo účinnejšia bude naša modlitba v mene Krista, ak ho prosíme jeho vlastnou modlitbou! (...)

            Aké veľké je milosrdenstvo Pána, aká veľká je jeho milosť a dobrota, keď nás necháva takto sa modliť v prítomnosti Boha, až tak, že ho voláme Otče: a ako Kristus je Syn Boha, tak aj my sme nazvaní synmi. Nikto medzi nami by sa nikto nebol odvážil použiť toto slovo v modlitbe: bolo potrebné, aby nás sám Pán k tomu povzbudil.

            Ale musíme pamätať, bratia milovaní, že keď nazývame Boha naším Otcom, musíme sa správať ako deti Boha. Ak máme zaľúbenie v Bohu, našom Otcovi, je nutné, aby aj on mohol mať zaľúbenie v nás. Musíme byť akoby chrámy Boha, kde ľudia môžu stretnúť jeho prítomnosť. (...)

            Apoštol hovorí vo svojom liste: „Vy už nepatríte sebe. Boli ste vykúpení za veľkú cenu. Oslavujte a neste Boha vo svojom tele.“ (1 Kor 6,19-20)

(sv. Cyprián)

 

 

..................................................................................

 

 

Nehovor „Otče“ - keď sa k nemu nesprávaš ako dieťa!

Nehovor „náš“ - ak nie si láskou spojený so svojimi blížnymi!

Nehovor „ktorý si na nebesiach“ - ked myslíš len na veci pozemské!

Nehovor „posväť sa meno Tvoje“ - ak ho sám znesväcuješ!

Nehovor „príď kráľovstvo Tvoje“ - ak hľadáš len hmotné veci a pozemský úspech!

Nehovor „buď vôľa Tvoja“ - ak nechceš zachovať celé desatoro!

Nehovor „chlieb náš každodenný“ - ak sa nestaráš o biedu iných!

Nehovor „odpusť nám naše viny“ - ak niekoho nenávidíš alebo nechceš odpustiť!

Nehovor „neuveď nás do pokušenia“ - ak myslíš na hriech!

Nehovor „zbav nás zlého“ - ak sám nebojuješ proti zlu!

Nehovor „Amen“ - ak neberieš každé slovo Otčenáša vážne, úprimne a naozaj!