Choď na obsah Choď na menu
 


 

Tu Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemani,

a povedal učeníkom:

„Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“

Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov.

I doľahli naňho smútok a úzkosť.

Vtedy im povedal:

 

"Moja duša je smutná až na smrť.
Ostaňte tu a bdejte so mnou.“

 

Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa:

„Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich.

No nie ako ja chcem, ale ako ty.“

A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil

pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.

Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať.

I povedal Petrovi:

 

 „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?
Bdejte a modlite sa,

aby ste nepadli do pokušenia!

Duch je síce ochotný, ale telo slabé."

 

 (Mt 26, Lk 22)

 

 

 

Počuj túto Ježišovu prosbu,

čítaj state o jeho utrpení,

rozjímaj nad tým, čo pre nás vytrpel, ako veľmi nás miloval...

venuj trochu času tomu,

ktorý nám obetoval všetok svoj čas, celý svoj život...

Týždeň má 168 hodín – venujme mu aspoň jednu z nich...

 

... aby Ježiš nebol sám...

 

-----------

 

 

Getsemani

je modlitebná skupina ľudí, ktorí sa rozhodli

každý štvrtok večer (v noci) aspoň hodinu

rozjímať o Ježišovom utrpení,

bdieť spolu s ním a nenechať ho samého v jeho bolesti.

 

 

Informácie:

miesto : kdekoľvek  na svete, sám alebo v skupine, v kostole alebo doma,...

čas : štvrtok večer (v noci) – ASPOŇ HODINU....

aktivita : čítať Evanjeliové state o utrpení Krista od Getsemani až po Golgotu (Matúš 26-27, Marek 14-15, Lukáš 22-23, Ján 18-19), meditovať o tom, modliť sa,...

pri rozjímaní môžu úžasne pomôcť meditatívne spevy z Taizé, napr. Bleibet hier (Zostaňte tu a bdejte so mnou), Jesus, remember me (Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva), In manus tuas, Pater (Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha), ...

 

 

Kto chce byť informovaný o všetkých aktivitách Getsemani,

môže sa stať členom skupiny Getsemani na facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=272309335072