Choď na obsah Choď na menu
 


Kňazstvo - J. M. Vianney

13. 2. 2010

 Kňazstvo

 

 Ján Mária Vianney, svätý farár z Arsu, hovorieval:

Kňazstvo je sviatosť, ktorá sa týka všetkých ľudí...

Kňaz je človek, ktorý dostal od Boha všetku jeho moc: „Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás,“ povedal Pán prvým kňazom. (Jn 20,21) „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15) „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ (Lk 10,16)

Keď vám kňaz udeľuje rozhrešenie, nehovorí: „Boh ťa rozhrešuje“, ale „Ja ťa rozhrešujem“. A pri premenení nehovorí: „Hľa, Pánovo telo“, ale hovorí: „Toto je moje telo“.

Keby neexistovala sviatosť kňazstva, Pán by nebol medzi nami:

-         Kto ho vložil do svätostánku? Kňaz.

-         Kto prijal vaše duše do spoločenstva Cirkvi, keď ste sa narodili? Kňaz.

-         Kto ich živí, aby mali silu na pozemské putovanie? Kňaz.

-         Kto ich pripravuje, aby sa mohli postaviť pred Boha obmyté v krvi Ježiša Krista? Kňaz. Vždy kňaz.

-         A keď duša upadne do ťažkého hriechu, kto ju vzkriesi k životu? Kto jej prinavráti pokoj svedomia? Len kňaz.

Skúste sa vyspovedať pred Pannou Máriou alebo pred niektorým z anjelov. Dajú vám rozhrešenie? Nie. Môžu vám dať Kristovo telo a krv? Nie.

Najsvätejšia Panna Mária nemá moc vniesť svojho Syna do hostie. Hoci by pred vami stálo dvesto anjelov, nemajú moc odpúšťať vám hriechy. Iba kňaz vám môže povedať: „Choď v pokoji, odpúšťam ti.“

            Kňazstvo je skutočne niečo veľké. Kňaz pochopí sám seba až v nebi. Keby sme už na zemi chápali, čím je kňazstvo, umreli by sme nie z obdivu, ale z veľkej lásky...

            Kňaz však nie je kňazom sám pre seba. Sám sebe nemôže udeliť rozhrešenie. Sám sebe nemôže udeliť nijakú sviatosť. Kňaz nežije pre seba, žije pre vás...

            Ak chce niekto zničiť náboženstvo, najskôr útočí na kňazov, pretože tam, kde niet kňaza, nie ani obety svätej omše, tam nie je Boží kult...

            Kňaz je láskou Ježišovho srdca.

 (Zápisky z Arsu, kázeň o kňazoch)