Choď na obsah Choď na menu
 


Chudobná vdova dala VŠETKO, čo mala

15. 2. 2010

 

Je oveľa viac mať Boha v srdci

 

Keď Ježiš dvihol oči, videl bohatých, ktorí dávali ich dary do chrámovej pokladnice. Videl aj jednu chudobnú vdovu, ktorá vložila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám, táto vdova, ktorá je chudobná, vložila viac ako oni. Lebo všetci títo dávali zo svojho nadbytku, ale ona, vo svojej chudobe, dala VŠETKO, čo mala na živobytie.“

Lk 21,1-4

 

Kontemplujte túto chudobnú vdovu, ktorá priniesla dve drobné mince.

Tí, ktorí tam boli, pozorovali, ako bohatí dávali veľké dary do chrámovej pokladnice a hodnotili ich veľké sumy peňazí.

Ona vošla do chrámu a vložila dve drobné mince.

Koho vôbec napadlo pozrieť sa na ňu?

Ale Pán ju videl, a to do tej miery, že videl IBA JU.

Upozornil tých, ktorí ju nevideli, a žiadal ich, aby sa pozreli na tú, ktorú nezbadali. „Vidíte túto vdovu?“ – spýtal sa ich – a vtedy sa aj oni pozreli;

ona dala Bohu oveľa väčší dar ako títo bohatí, ktorí dali mnoho z toho množstva, ktoré mali,

ale ona dala VŠETKO to, čo mala.

Ona mala veľa, lebo mala Boha vo svojom srdci.

Je oveľa viac mať Boha vo svojom srdci ako zlato v truhlici.

Kto dal viac ako tá vdova, ktorá si nič nenechala pre seba?

(sv. Augustín)

 

Je oveľa viac mať Boha vo svojom srdci ako milióny na bankových účtoch.

Je oveľa viac mať Boha vo svojom srdci ako veľký a pekný dom.

Je oveľa viac mať Boha vo svojom srdci ako nové a rýchle auto.

Je oveľa viac mať Boha vo svojom srdci ako najnovšiu techniku.

Je oveľa viac mať Boha vo svojom srdci ako zarábať milióny.

Je oveľa viac mať Boha vo svojom srdci ako vlastniť čokoľvek materiálne, čo sa raz tak či tak pominie...........

 

...............

 

Z druhej knihy kráľov

Vtedy pritiahol aramejský kráľ Hazael, bojoval proti Gétu a zaujal ho. Potom sa strojil ísť hore proti Jeruzalemu.

Ale júdsky kráľ Joas vzal všetky posvätné dary, ktoré venovali jeho otcovia, júdski králi Jozafat, Joram a Ochoziáš,

tiež svoje vlastné dary

ako aj všetko zlato, ktoré sa nachádzalo v pokladniciach Pánovho chrámu a kráľovského paláca,

poslal to aramejskému kráľovi Hazaelovi a on odtiahol od Jeruzalema.

 

..............

 

Dať všetko je zisk!

Dať všetko je všetko získať!

Dať všetko je byť slobodný od všetkého!