Choď na obsah Choď na menu
 


18. Ježiš na kríži zomiera

3. 4. 2010

18.           Ježiš na kríži umiera

 

 

15,00 hod.

 

 

Jn19

28 Potom Ježiš

vo vedomí, že je už všetko dokonané,

povedal, aby sa splnilo Písmo:

„Žíznim.“

29 Bola tam nádoba plná octu.

Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom

a podali mu ju k ústam.

30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal:

„Je dokonané.“

Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

 

 

 

15,15 hod.

 

 

Mt27

45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi

až do tretej hodiny popoludní.

46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom:

„Eli, Eli, lema sabakthani?“,

čo znamená:

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

47 Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: „Volá Eliáša.“

48 Jeden z nich hneď odbehol,

vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu

a dával mu piť.

49 Ale ostatní hovorili:

„Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.“

50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom

a vydýchol dušu.

(Ticho 1 min.)

51 A hľa, chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.

Zem sa triasla

a skaly sa pukali.

52 Otvorili sa hroby

a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

53 Vyšli z hrobov

a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.

54 Keď stotník

a tí, čo s ním strážili Ježiša,

videli zemetrasenie a všetko čo sa deje,

veľmi sa naľakali a hovorili:

„On bol naozaj Boží Syn.“

 

 

 

15,30 hod.

 

 

Mk15

33 Keď bolo dvanásť hodín,

nastala tma po celej zemi

až do tretej hodiny popoludní.

34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom:

„Heloi, heloi, lema sabakthani?“,

čo v preklade znamená:

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

35 Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“

36 Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu,

dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“

37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.

                                   (Ticho 1 min.)

38 Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.

39 Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal,

povedal:

„Tento človek bol naozaj Boží Syn.“

 

 

 

15,45 hod.

 

 

Lk23

44 Bolo už okolo dvanástej hodiny

a nastala tma po celej zemi

až do tretej hodiny popoludní.

45 Slnko sa zatmelo,

chrámová opona sa roztrhla napoly

46 a Ježiš zvolal mocným hlasom:

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“

Po tých slovách vydýchol.

                                   (Ticho 1 min.)

47 Keď stotník videl, čo sa stalo,

oslavoval Boha, hovoriac:

„Tento človek bol naozaj spravodlivý.“

48 A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo

a videli, čo sa deje,

bili sa do pŕs

a vracali sa domov.