Choď na obsah Choď na menu
 


17. Ježišove slová na kríži

4. 4. 2010

17.           Ježišove slová na kríži

 

 

14,00 hod.

 

Lk23

33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka,

ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.

34 Ježiš povedal:

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

 

(Ticho 1 min.)

 

 

Lk23

39 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal:

„Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“

40 Ale druhý ho zahriakol:

„Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?

41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili.

Ale on neurobil nič zlé.“

42 Potom povedal:

„Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“

43 On mu odpovedal:

„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

 

(Ticho 1 min.)

 

 

Jn19

25 Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka,

sestra jeho matky, Mária Kleopasova,

a Mária Magdaléna.

26 Keď Ježiš uzrel matku

a pri nej učeníka, ktorého miloval,

povedal matke:

„Žena, hľa, tvoj syn!“

27 Potom povedal učeníkovi:

„Hľa, tvoja matka!“

 

(Ticho 1 min.)

 

 

Mt27

45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi

až do tretej hodiny popoludní.

46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom:

„Eli, Eli, lema sabakthani?“,

čo znamená:

„Bože môj, Bože môj,

prečo si ma opustil?“

 

(Ticho 1 min.)

 

 

Jn19

28 Potom Ježiš

vo vedomí, že je už všetko dokonané,

povedal, aby sa splnilo Písmo:

„Žíznim.“

 

(Ticho 1 min.)

 

29 Bola tam nádoba plná octu.

Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom

a podali mu ju k ústam.

30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal:

„Je dokonané.“

 

(Ticho 1 min.)

 

 

Lk23

44 Bolo už okolo dvanástej hodiny

a nastala tma po celej zemi

až do tretej hodiny popoludní.

45 Slnko sa zatmelo,

chrámová opona sa roztrhla napoly

46 a Ježiš zvolal mocným hlasom:

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“

 

(Ticho 1 min.)

 

 

 

14,30 hod.

 

 

 „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

 

(Ticho 1 min.)

 

„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

 

(Ticho 1 min.)

 

 „Žena, hľa, tvoj syn!“

 „Hľa, tvoja matka!“

 

(Ticho 1 min.)

 

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

 

(Ticho 1 min.)

 

„Žíznim.“

 

(Ticho 1 min.)

 

 „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“

 

(Ticho 1 min.)

 

„Je dokonané.“