Choď na obsah Choď na menu
 


15. Ježišovi na kríži sa posmievajú

6. 4. 2010

15.           Ježišovi na kríži sa posmievajú

 

 

12,00 hod.

 

 

Mt27

39 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu:

potriasali hlavami 40 a vraveli:

„Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš,  

zachráň sám seba!

Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“

41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:

42 „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť.

Je kráľom Izraela;

nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.

43 Spoliehal sa na Boha;

nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád.

Veď povedal: „Som Boží Syn.“

44 Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.

 

(Ticho 1 min.)

 

39 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu:

 

.............

 

potriasali hlavami 40 a vraveli:

„Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš,  

zachráň sám seba!

 

.............

 

Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“

 

.............

 

41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:

 

.............

 

42 „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť.

 

.............

 

Je kráľom Izraela;

nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.

 

.............

 

43 Spoliehal sa na Boha;

nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád.

Veď povedal: „Som Boží Syn.“

 

.............

 

44 Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.

 

.............

 

7 No ja som červ, a nie človek,

ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.

8 Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,

vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.

9 „Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,

nech ho zachráni, ako ho má rád.“ (Ž 22)

 

 

 

12,30 hod.

 

 

Mk15

29 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu;

potriasali hlavami a vraveli:

„Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví.

30 Zachráň sám seba,

zostúp z kríža!“

31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi

a so zákonníkmi si hovorili:

„Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť.

32 Kristus, kráľ Izraela!

Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“

Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

 

(Ticho 1 min.)

 

29 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu;

 

.............

 

30 Zachráň sám seba,

zostúp z kríža!“

 

.............

 

31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi

 

.............

 

 „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť.

 

.............

 

32 Kristus, kráľ Izraela!

Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“

 

.............

 

Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

 

.............

 

„Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba,

ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ (Lk 23)

 

.............

 

Chodili k nemu, podávali mu ocot 37 a hovorili:

„Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ (Lk 23)