Choď na obsah Choď na menu
 


13. Ježišovo ukrižovanie

8. 4. 2010

13.           Ježišovo ukrižovanie

 

10,00 hod.

 

 

Lk23

33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka,

ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.

34 Ježiš povedal:

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.

35 Ľud tam stál a díval sa.

Poprední muži sa mu posmievali ...

39 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal:

„Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“

40 Ale druhý ho zahriakol:

„Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?

41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili.

Ale on neurobil nič zlé.“

42 Potom povedal:

„Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“

43 On mu odpovedal:

„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

 

(Ticho 1 min.)

 

34 Ježiš povedal:

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

 

.............

 

17 Obkľučuje ma svorka psov,

obstupuje ma tlupa zlosynov.

Prebodli mi ruky a nohy,

18 môžem si spočítať všetky svoje kosti. (Ž 22)

 

.............

 

Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho,

a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.

Opovrhnutý a posledný z ľudí,

muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,

pred akým si zakrývajú tvár,

opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. (Iz 53)

 

.............

 

39 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal:

„Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“

 

.............

 

40 Ale druhý ho zahriakol:

„Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?

41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili.

Ale on neurobil nič zlé.“

 

.............

 

42 Potom povedal:

„Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“

 

.............

 

43 On mu odpovedal:

„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

 

 

 

10,30 hod.

 

 

Jn19

17 ... Tam ho ukrižovali

a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany,

Ježiša v prostriedku.

19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž.

Bolo tam napísané:

„Ježiš Nazaretský,

židovský kráľ.“

20 Tento nápis čítalo mnoho Židov,

lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta;

a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky.

21 Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi:

„Nepíš: Židovský kráľ,

ale: On povedal: „Som židovský kráľ.“

Pilát odpovedal:

„Čo som napísal, to som napísal.“

 

(Ticho 1 min.)

 

17 ... Tam ho ukrižovali

a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany,

Ježiša v prostriedku.

 

.............

 

(On) vylial svoju dušu na smrť

a pripočítali ho k hriešnikom.

On však niesol hriechy mnohých

a prihováral sa za zločincov. (Iz 53)

 

.............

 

19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž.

 „Ježiš Nazaretský,

židovský kráľ.“

 

.............

 

20 Tento nápis čítalo mnoho Židov,

lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta;

a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky.

 

.............

 

21 Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi:

„Nepíš: Židovský kráľ,

ale: On povedal: „Som židovský kráľ.“

Pilát odpovedal:

„Čo som napísal, to som napísal.“